Změny v oblasti úhrad záloh na SP a ZP 2019

U P O Z O R N Ě N Í   na změny v oblasti úhrad
sociálního a zdravotního pojištění v roce 2019 pro OSVČ (fyzické osoby – podnikatele)

Zdravotní pojištění
Minimální záloha se od 1 1. 2019 zvyšuje z dosavadních 2.024 Kč na 2.208 Kč. Částku v této výši je nutno odvést již počínaje lednovou platbou pojistného (termín splatnosti je 8. 2. 2019)

Platby na VZP pro Zlínský kraj se hradí na účet:
číslo účtu: 1112003761/0710
variabilní symbol: rodné číslo (bez lomítka)
konstantní symbol: 558

Změny v trvalém příkazu u Vaší banky dělejte pouze v případě, že hradíte pojistné nižší jak 2.208 Kč. Pokud hradíte pojistné vyšší, žádné změny v úhradě neprovádějte!

Sociální pojištění
Minimální záloha se od 1 1. 2019 zvyšuje z dosavadních 2.189 Kč na 2.388 Kč. Výraznou změnou je splatnost záloh, které se týkají již odvodů za prosinec 2018 a dále v roce 2019:

Záloha za prosinec 2018 – pokud je uhrazena v termínu 21. 12. – 31. 12. 2018, tj. po úhradě zálohy za listopad (která je splatná 8. 12. 2018), je považována za zálohu za prosinec 2018

 Dle přechodných ustanovení se zálohy za prosinec 2018 hradit nemusí, ale OSVČ musí počítat s tím, že tento nedoplatek na pojistném budou muset uhradit současně s podáním přehledu za rok 2018
 Záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 je považována za uhrazenou zálohu za měsíc leden i přesto, že nebyla uhrazena záloha na prosinec 2018. V případě, že budou zaslány dvě platby v lednu 2019, jsou obě považovány za zálohy na rok 2019.
 Splatnost pojistného od 1. 1. 2019 je v ten měsíc, kdy podnikáte, nikoliv v měsíci následujícím, tzn. např. pojistné za leden musí být na OSSZ připsáno nejpozději do konce ledna 2019)

Platby na OSSZ ve Zlíně se hradí na účet:
číslo účtu: 1011-7928661/0710
variabilní symbol: přidělený OSSZ – začíná číslem 75...
konstantní symbol: 7618

!!! Pozor !!!   Změny v trvalém příkazu u Vaší banky dělejte pouze v případě, že hradíte pojistné nižší jak 2.388 Kč. Pokud hradíte pojistné vyšší, žádné změny v úhradě neprovádějte!

U sociálního pojištění doporučujeme provést úhradu za prosinec 2018 v období 27. – 28. 12. 2018, jinak Vám při podání přehledu na OSSZ zbytečně vyběhne nedoplatek na pojistném. Nedoporučujeme zadávat platební příkaz se splatností 31. 12. 2018 – nebude na účet OSSZ připsáno v prosinci 2018.