Minimální a zaručená mzda v roce 2019

 

Minimální mzda

  • Minimální mzda z roku 2018 ve výši 12.200 Kč se od ledna 2019 zvyšuje na částku 13.350 Kč
  • Hodinová hrubá mzda se zvyšuje z 73,20 Kč na 79,80 Kč

Minimální mzda je nejnižší možná výše odměny, kterou zaměstnavatel poskytuje pracovníkovi za práci v pracovním poměru a v právních vztazích založených dohodami – tj. dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr (= dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti)

V právních vztazích založených dohodami se toto týká pouze minimální hodinové mzdy, nikoliv měsíční mzdy.

Zaručená mzda

Vykonávaná práce je odstupňovaná podle její složitosti, odpovědnosti a namáhavosti do osmi jednotlivých skupin. Pro každou z nich je stanovena nejnižší úroveň zaručené mzdy. Pro zaměstnavatele tak není závazná jen minimální mzda, ale je nutno odměňovat pracovníky minimálně na úrovni příslušných skupin mzdy zaručené, která roste s každým zvýšením mzdy minimální.

Podobně jako u minimální mzdy je i zaručená mzda stanovena jak hodinově, tak měsíčně a stejně tak jako mzda nižší než minimální mzda se i mzda nižší než zaručená musí doplácet. Do mzdy  se pro tento účel nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve svátek, za noční práci, za práci ve ztíženém prostředí a za práci v sobotu a neděli. Zaručená mzda se nevztahuje na dohody konané mimo pracovní poměr.

Skupina prací

Hodinová zaručená mzda 2018

Měsíční zaručená mzda 2018

Hodinová zaručená mzda 2019

Měsíční zaručená mzda 2019

1

73,20

12.200

79,80

13.350

2

80,80

13.500

88,10

14.740

3

89,20

14.900

97,30

16.280

4

98,50

16.400

107,40

17.970

5

108,80

18.100

118,60

19.850

6

120,10

20.000

130,90

21.900

7

132,60

22.100

144,50

24.180

8

146,40

24.400

159,60

26.700

 

 


Příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí

Příplatek ke mzdě za práci ve ztíženém pracovním prostředí je stanoven procentem ze základní sazby minimální mzdy. Od ledna 2019 bude činit nejméně 10 % z minimální mzdy 13 350 Kč (minimálně 1335 Kč). Hodinová sazba příplatku pak vychází minimálně na 7,98 Kč.