Finanční úřad - jak správně zaplatit daň ve Zlínském kraji


Číslo účtu Název daně Poznámka
705- 47620661/0710 daň z přidané hodnoty (DPH)  
748- 47620661/0710 daň silniční   
7704- 47620661/0710 daň z příjmů právnických osob nedoplatky na dani i platby zálohy
721- 47620661/0710 daň z příjmů fyzických osob - podávající přiznání  
713- 47620661/0710 daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti např. mzdy - HPP
7720- 47620661/0710 daň z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby např. odměny - DPP
3711- 47620661/0710 správní poplatky např. potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků
7755- 47620661/0710 daň z nemovitých věcí dříve daň z nemovitostí

 

Variabilní symbol = IČ u právnických osob, fyzické osoby rodné číslo bez lomítka

Konstantní symbol = 1148 (pro všechny druhy daní)