DPH u hromadné přepravy osob v roce 2019

Dne 20. prosince 2018 schválil senát novelu zákona o DPH. V důsledku této změny dojde, mimo jiné, ke snížení sazby DPH u pozemní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel z 15 % na 10 %

I přes to, že byla v této novele zákona o DPH navržena účinnost od 1. 1. 2019, legislativní proces nebyl podle původních záměrů dokončen v roce 2018.

Novela ale dosud nebyla vyhlášena ve Sbírce zákonů, proto nabude tato novela účinnosti až 15. dnem po jejím vyhlášení, které je očekáváno v průběhu ledna 2019.

V rámci novelizovaného znění zákona o DPH je pozemní a vodní hromadná pravidelná doprava cestujících a jejich zavazadel přeřazena z přílohy č. 2 do nově zavedené přílohy č. 2a, přičemž za předpokladu naplnění zákonných podmínek se při poskytnutí těchto služeb od 15. dne po vyhlášení této novely ve Sbírce zákonů uplatní druhá snížená sazba daně ve výši 10 %.

Do doby nabytí účinnosti novely zákona o DPH bude tedy i nadále u pozemní a vodní hromadné pravidelné dopravy cestujících a jejich zavazadel uplatňována první snížená sazba daně ve výši 15 %.