Daňové povinnosti v roce 2019

Daň z přidané hodnoty (podání přiznání a úhrada daně)

25. 1. 2019                           27. 5. 2019                           25. 9. 2019

25. 2. 2019                           25. 6. 2019                           25. 10. 2019        

25. 3. 2019                           25. 7. 2019                           25. 11. 2019

25. 4. 2019                           26. 8. 2019                           27. 12. 2019

 

Daň silniční

31. 1. 2019           podání daňového přiznání a úhrada doplatku daně

15. 4. 2019           záloha na daň za 1. čtvrtletí 2019

15. 7. 2019           záloha na daň za 2. čtvrtletí 2019

15. 10. 2019         záloha na daň za 3. čtvrtletí 2019

16. 12. 2019         záloha na daň za říjen a listopad 2019

 

Další daně

31. 1. 2019           daň z nemovitých věcí – daňové přiznání (dílčí nebo úplné) rok 2019

1. 3. 2019             daň z příjmů – podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

15. 3. 2019           daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

20. 3. 2019           daň z příjmů – elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za rok 2018

1. 4. 2019             daň z příjmů – podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za                                 rok 2018

1. 4. 2019             daň z příjmů – podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2018, nemá-li poplatník                                       povinný audit a přiznání zpracovává a podává sám (DPPO i DPFO)

31. 5. 2019           daň z nemovitých věcí – splatnost celé daně (výše daně do 5.000 Kč)

                            daň z nemovitých věcí – splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší jak 5.000 Kč                                  s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)

17. 6. 2019           daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň

16. 9. 2019           daň z příjmů – čtvrtletní záloha na daň

2. 12. 2019           daň z nemovitých věcí – splatnost 2. splátky daně (poplatníci s daní vyšší jak 5.000 Kč)

16. 12. 2019         daň z příjmů – čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň