Cestovní náhrady v roce 2019 - zahraničí

Vyhláška č. 254/2018 Sb. ze dne 30. října 2018

Všeobecné informace

Zahraniční stravné - § 170 zákoníku práce.

Zaměstnanci přísluší při zahraniční pracovní cestě zahraniční stravné v cizí měně. Výši zahraničního stravného určí zaměstnavatel ze základní sazby zahraničního stravného sjednané nebo stanovené pro stát, ve kterém zaměstnanec stráví v kalendářním dni nejvíce času.

  •  Stravné v základní sazbě - přísluší zaměstnanci,  jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin
  • Stravné ve výši 2/3 základní sazby – přísluší zaměstnanci, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá déle než 12 hodin, ale nejvýše však 18 hodin
  • Stravné ve výši 1/3 základní sazby - přísluší zaměstnanci, jestliže doba strávená mimo území České republiky trvá déle než 1 hodina, ale nejvýše však 12 hodin

 

!!! Trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 1 hodinu, zahraniční stravné se neposkytuje !!!


Krácení stravného – při poskytnutí jídla

Bylo-li zaměstnanci během zahraniční pracovní cesty poskytnuto bezplatné jídlo, přísluší zaměstnanci zahraniční stravné ve výši základní sazby snížené za každé bezplatné jídlo až o hodnotu

  • 25 %  zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve výši základní sazby,
  • 35 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné ve dvoutřetinové výši základní sazby, anebo
  • 70 % zahraničního stravného, jde-li o zahraniční stravné v třetinové výši základní sazby.


Nejběžnější sazby zahraničního stravného 

 

Země - Evropa

2018

2019

Albánie

35 EUR

35 EUR

Andorra

40 EUR

40 EUR

Belgie

50 EUR

50 EUR

Bělorusko

45 EUR

45 EUR

Bosna a Hercegovina

35 EUR

35 EUR

Bulharsko

35 EUR

35 EUR

Černá Hora

35 EUR

35 EUR

Dánsko

50 EUR

50 EUR

Estonsko

40 EUR

40 EUR

Finsko

50 EUR

50 EUR

Francie

45 EUR

45 EUR

Chorvatsko

35 EUR

35 EUR

Irsko

45 EUR

45 EUR

Island

55 EUR

55 EUR

Itálie

45 EUR

45 EUR

Kazachstán

45 EUR

45 EUR

Kypr

40 EUR

40 EUR

Lichtenštejnsko

60 CHF

60 CHF

Litva

40 EUR

40 EUR

Lotyšsko

40 EUR

40 EUR

Lucembursko

45 EUR

45 EUR

Maďarsko

35 EUR

35 EUR

Makedonie

35 EUR

35 EUR

Malta

45 EUR

45 EUR

Moldavsko

40 EUR

40 EUR

Monako

45 EUR

45 EUR

Německo

45 EUR

45 EUR

Nizozemsko

45 EUR

50 EUR

Norsko

55 EUR

55 EUR

Polsko

35 EUR

40 EUR

Portugalsko a Azory

40 EUR

40 EUR

Rakousko

45 EUR

45 EUR

Rumunsko

35 EUR

35 EUR

Rusko

45 EUR

45 EUR

Řecko

40 EUR

40 EUR

Slovensko

35 EUR

35 EUR

Slovinsko

35 EUR

35 EUR

Španělsko

40 EUR

40 EUR

Švédsko

50 EUR

50 EUR

Švýcarsko

75 CHF

75 CHF

Ukrajina

45 EUR

45 EUR

Velká Británie

45 GBP

45 GBP