Cestovní náhrady v roce 2019 - tuzemsko

Vyhláška č. 333/2018 Sb. ze dne 19.prosince 2018

Stravné

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle § 163 odst. 1 (= zaměstnanci v podnikatelské sféře) zákoníku práce nejméně ve výši

  • 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin
  • 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin
  • 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin

 

Základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle § 157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u

  • 1,10 Kč u jednostopých vozidel a tříkolek 
  • 4,10 Kč u osobních silničních motorových vozidel 
 

 

Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle § 158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí

  • 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů
  • 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů
  • 33,60 Kč u motorové nafty